Betingelser

Generelt
 

 1. Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer fra www.matbox.no i næringskjøp og til forbruker.
 2. Salgsbetingelsene utgjør sammen med bestillingen, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.
 3. Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.matbox.no er bare tilgjengelig på norsk.
 4. Salgsbetingelsene nummereres forløpende ved endringer.
 5. Vi vil oppbevare informasjon om hvilken versjon av salgsbetingelsene som gjelder for deres bestilling. Versjonsnummeret blir gjentatt på ordrebekreftelsen.
 6. Vi og våre partnere leverer til kunder både i Norge og verden forøvrig.
 7. Næringskjøp er blant annet regulert i: Kjøpsloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, avtaleloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.
 8. Ved salg til forbruker må du ha fylt 18 år for å kunne handle på www.matbox.no. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personoplysningsloven, e-handlesloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.
 9. Der disse salgsbetingelser stiller krav til skriftlighet , er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev, telefaks e.l.

 

1. Parter

Selger er:
Matbox Ltd.
Brobekkveien 80
0582 Oslo
Organisasjonsnr.: 991 654 003 og blir i det følgende benevnt "vi" eller "oss".


Kjøper er:
Det firma eller person som er oppgitt som kjøper i bestillingen,.
 


2. Gjennomføring av kjøp i Matbox

For at du skal føle seg trygg på hvordan du bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi beskrevet kjøpsprosessen (se lenke), som består av følgende punkter:

 • Registrering
 • Orientering
 • Valg av produkter
 • Handlekurven
 • Valg av forsendelses - og betalingsmåte
 • Kontroll av bestillingen
 • Bekreftelse av bestillingen
 • Mottak av ordrebekreftelse

 

3. Bestillings - og avtaleprosess

Deres bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server. Vi er samtidig bundet av deres bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Når vi mottar deres bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Avvik mellom deres bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende den opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, se pkt. 4.


4. Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.


5. Priser

Alle priser er eksklusive merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m. Leveranser utenom Norge selges uten tillegg av merverdiavgift.


6. Betaling

Dersom ditt firma er kredittverdig innvilges betaling ved faktura. Øvrige firmaer og alle salg til forbruker (privatpersoner) henvises til betaling med bank- eller kredittkort. Ved bruk av kredittkort vil kjøpesummen belastes kortet ved bestilling. Faktura utstedt av Matbox forfaller til betaling innen 7 dager. Faktura utstedes elektronisk på deres side i Matbox med beskjed til betalingsansvarliges oppgitte mailadresse om at ny faktura er tilgjengelig. Det vil ikke påløpe et fakturagebyr. Faktura utstedt direkte fra våre partnere til deg som Matbox-kunde vil ha variererende betalingsfrist, avhengig av gjeldende praksis hos den enkelte partner. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Ved del-leveranser belastes kun del-leveransen. Ved forsinket betaling påløper enhver tids gjeldende renter i samsvar med lov om morarenter.


7. Levering og forsinkelse

Levering av produktet skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktet inntil de overtas av bestiller, det vil si når du har fått produktet i din besittelse. Dersom leveringen av produktet blir forsinket, vil vi gi bestiller informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktets art og forsinkelsens lengde kan bestiller etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.


8. Undersøkelse ved produktsalg

Etter at du har mottatt et produkt, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktet er blitt skadet under transporten og eventuelt har feil eller mangler.


9. Rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Reklamasjon må skje innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Dersom produktet har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når du får produktet i din besittelse. Melding om feil og mangler ved produktet kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Vi vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss eller våre partners serviceverksted for inspeksjon eller feilretting.


10. Personopplysninger

Firmaopplysninger som oppgis til oss, og som er nødvendige vil brukes for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deres firma. Vi vil kunne bruke firmaopplysninger som også inneholder person-opplysninger til andre formål som er relevante i Matbox-kontekst, eksempelvis for å sende informasjon om oppgraderinger av funksjonalitet, introduksjon av nye tjenester og tilbud etc. Alle slike utsendelser vil gi mottager eksplisitt anledning, ved ett tastetrykk, til å stanse spesifikke eller alle typer informasjonsskriv fra oss. Personer som har personopplysninger behandlet av oss vil til enhver tid kunne få innsyn, mulighet for å få rette feil opplysninger, få dem sperret eller slettet. Kontakt oss på info@matbox.no


11. Salgspant

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.


12. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Løses ikke saken i minnelighet avtales Oslo Tingrett som verneting. Alle tvister skal løses etter norsk rett.
 

 

Personvern

Vi registrerer følgende opplysninger om din bedriften og deg i vårt datasystem:
navn, organisasjonsnummer, adresse, postnummer og poststed, telefonnummer, og e-postadresse.

I tillegg tar vi vare på opplysninger om produkter du har bestilt, fakturaer, betalinger og eventuelle reklamasjoner. Denne informasjonen trenger vi for å behandle bestillingene dine korrekt samt for administrasjonen vår. Vi bruker også opplysningene for å holde deg informert om interessante tilbud på våre varer og tjenester. Alle opplysninger du gir, behandles fortrolig og overlates aldri til tredje part.
 

Bestillingsfrist

For leveranser av mat og generelle dagligvarer påfølgende virkedag, er bestillingsfristen kl. 13:00.


Leveringsbetingelser

Ordre fra Matbox under kr. 1000 i Oslo blir belastet med kr. 99 i frakt.
Ordre over dette beløpet blir fraktfritt levert i Oslo.


Expresslevering innen kl ?????  250,00


Normal levering innen kl 1100 (ordre under kr 1000) - 99,00 kr